ÖZELLİKLERİ

Bir fabrika – bir sistem

WIP sisteminin en güçlü taraflarının biri bütün şubeler ve birimlerin tek bir birleşik sisteme birleştirilmesi olanağı olmaktadır. WIP sisteminin modüler mimarisi onun üstün esnekliği ve bireyselleştirilmesine temelidir. WIP sistemi küçük ekipler de yüzlerce işletmeciye ulaşan üretim hatları için de aynı derecede etkinli olabilir. Bir şubedeki kullanıcılarının sayısı hakkındaki esnekliğinden başka WIP sistemi değişik şubelerdeki işlevler – Depo, Moda Tasarımı Atölyesi, Kumaş Kesme Birimi, Üretim, Paketleme, Ütüleme, Alt Yükleniciler v.s. - hakkında da azami esnekliğe olanak sağlamaktadır.

 • danışma
 • sevk ve idare
 • esneklik
 • modüller

Hemen bilgi edinmek

WIP sistemi, bütün yönetici görevleri olan ya da doğrudan gözetimle ilgili olan rollerine WIP sistemi ile bağlı olan her şubedeki kullanıcıların her birinin anlık durumuna, işine ve etkinliğine ulaşma olanağı sağlamaktadır. Sözü geçen ulaşım bilgisayar da mobil cihazlar aracılığıyla da gerçekleştirilebilmektedir. Doğru planlama, en uygun şekle getirme ve ortaya çıkacak bir sorun ya da olaya karşı zamanında tepki vermesine önemli etki eden işte budur. Sevk etme planlaması ya da bir siparişin doğru son üretim günü hakkında bilgi edilmesi hiçbir zaman o kadar kolay olmamıştır.

 • danışma
 • sevk ve idare
 • esneklik
 • modüller

Üretimi sayısallaştırması

WIP sistemi ile konfeksiyon sanayiindeki iş yerlerinin sayısallaştırılması çocuk oyuncağına dönüşmektedir. Bütün şubelerin bir sistemin arasında entegre etmesi işletmedeki yüksek makamlı yöneticilere üretim dönemi boyunca doğru planlama, en uygun şekle getirme ve yönetmelerine olanak vermektedir. Bu sözü geçen WIP sisteminin niteliği, bir taraftan rekabete dayanan bu sanayi sektöründe çarpıcı bir şekilde bir rekabet üstünlüğü sağlamakta, öbür taraftan yöneticilerin niyetleri ve vizyonunu - daha yenilikçi fabrika, daha iyi iş ortamı, daha mutlu işçiler, daha iyi üretim sonuçları - açık bir şekilde ifade etmektedir.

 • danışma
 • sevk ve idare
 • esneklik
 • modüller

Etkileşim ve Sistemler

WIP sistemin açık mimarisi neredeyse sonsuz entegrasyon ve uygulama imkanları sağlamaktadır. İş süreçleri ve üretim yönetimi finansal-muhasebe sistemlerinin çoğu için ara yüzleri mevcut olmaktadır. Her işletmede ya bunlar gibi sistemler ya da onların uygulama tasarımları var olmaktadır. Bugünümüz de bu sistemlerin her birinin kolaylıkla entegre etmesi artık bir fazlalık değil gereksinim haline gelmektedir. Bu yüzden WIP sistemi, yeni ya da ilave ara yüzlerinin geliştirmesi en az çaba ve zaman alarak gerçekleştirilsin diye tasarlanmış olmaktadır.

 • danışma
 • sevk ve idare
 • esneklik
 • modüller

NEDEN WIPTRACKS

Uyarlanırlık

WIP sisteminin tasarımı modüllerden ibaret olduğu için sistemin, her işletmenin, iş süreçlerin ya da yapının bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirmesi mümkündür. Sistemin modüler yapısı, herhangi bir çaba ya da karmaşık ayarlamaya gerek duyulmadan yeni işlevlerin eklemesinin bir önkoşulu ve temelidir.

İçgüdüsel ve kullanımı kolay olan ara yüzü, kullananların asgari çaba ve eğitimiyle taraflarından sistemin azami benimsemesine olanak sağlanmaktadır.

WIP, küçük ekipler olduğu gibi yüzlerce işletmeciye ulaşan üretim hatlarına uygulanabilir ve tam işlevsel bir sistem olduğu için değersiz bir yardımcıya ve üretme sürecinin ayrılmaz bir parçaya kullananlarına rahatsızlık vermeden dönüşmektedir. Zengin bir fonksiyonelliğe ve ayrıntılı ayarlamalara sahip olduğu için sistemin yönetimi yukarıdaki her iki durumda asgari çaba gerektirmektedir.

Güvenlik

WIP sistemi olağanüstü güvenilir ve mümkün olduğu en yüksek bozulmaz oranı olan bir sistemdir.

Bu uygulama ile ilgili bütün ortaya çıkabilir sorunlar ve zorluluklar, üretim sürecine önemli bir etki etmeksizin, sırf bizim uzmanlarımızın herhangi biriyle doğrudan bir iletişim kurarak analize edilip ortadan çıkartılabilir.

Fiyatları dahil olan sistemin iyileştirilmeleri ve yeni sürümlerinin devamlı geliştirilmesi, sistemin de olduğu gibi onun en yeni mobil cihazlarının ve işletim sistemlerinin de sorunsuz çalışmasını sağlamaktadır. İşte bunlar uzun vadede yatırımınızın doğru ve güvenilir olmasının mutlak bir kuşkusuzluk işareti olmaktadır. Bu nitelikleri ile WIP, kıymetli varlığına dönüşmekte ve herhangi bir üretim sürecindeki innovasyon vizyonunu tamamlamaktadır.

Gözetim

Tam şu anda üretim hattında neler olduğunu bilmek ister misiniz? Ya da üretim katında? Bir siparişin üretiminin nereye kadar ulaştığını? Ütülenmiş ürünlerin sayısı ne olduğunu? Paketlenmiş ürünlerin sayısı ne olduğunu? Makinelerin hangisinin çalışmadığını? Bu makinenin neden çalışmadığını? Bölümlerin hangisi en etkinli veya en etkinsiz olduğunu? İşletmecilerin hangisi en etkinli veya en etkinsiz olduğunu? Bir makine hasarını kaldırmak için bir tamircinin zamanından ne kadar aldığını? Bir işlemin gerçek zamanı ne kadar olduğunu? Alt yüklenicilerin hangisi en etkinli olduğunu? Kumaş veya sarf malzemeleri tedarikçilerinin hangisinin maliyet etkinliği en yüksek olduğunu?

Bütün bu soruların ve üretim sürecine ilişkin ama üretim katında bulunmayan şubeler hakkındaki dahil olmak üzere diğerlerin de cevaplarını herhangi bir anda, üstelik gerçek zamanda, alıyorsunuz.

Ulaşabilme imkânı

WIP sistemi tamamen açık kaynak teknolojilerine dayanaklıdır. Bu, lisans ücretlerinin ya da pahalı yazılım veya mobil sistemler ya da cihazların almasının ihtiyacı olmadığı anlamına gelmektedir. WIP sisteminin tasarımı süreç yönetim için bütün iş-muhasebe sistemleri (ERP), değişik WEB sistemleri, BI sistemleri ya da şirkette artık kullanmakta olan başka yönetim sistemleriyle tam entegrasyonu sağlamaktadır.

İçgüdüsel ve kullanımı kolay olan sistem, onu kullanan bütün şubeler ya da bireysel kullanıcılara sorunsuz bir sürekliliği sağlamaktadır.

Bununla beraber sistem, yönetim makamındaki bütün kullananlarına gerçek zamanda ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. Sözü geçen bilgi, ilgili kullananın erişim oranı ya da rolüne uymaktadır.

HAKKIMIZDA

Şirketimiz

Bizim kaynaklar arasında 25 yıldan fazla süren müesseselerin iş verimi ve etkinliğini geliştirmek için teknolojilerden faydalanmalarına destek sunma alanında deneyimimiz yer almaktadır. Biz sonuçlara inanıyoruz, biz sizinle birlikte yatırım getirisinin seviyesinin ve toplam sahip olmanın belirletmesi yönünde çalışmamıza inanıyoruz.

Konfeksiyon sanayii alanında zengin bir deneyime sahip şirketlerin ortağı olarak biz, müşterilerimizin karşılaştığı bütün sıkıntılar ve zorluklarını anlarız. Yaklaşımımız stratejik olduğu için çabalarımızı birleştirip en iyi uygulamaları takip ederek müşterilerimize en iyi ürünler ve hizmetleri onların üretim yapısı ile iş süreçlerine göre sunuyoruz.

Biz bütün kendi projelerimiz kapsamında müşterilerimizle proaktif bir işbirliği yapıyoruz. Bizim yaklaşım, sizin müessesenize yüksek bir katma değeri sağlamaktadır, bizim amaç mükemmellik ve yüksek aşamalı müşteri memnuniyetidir. Bunlara ulaşmak için neler yapıyoruz? Danışmanlarımızın ürün sunumlarımızın farklı farklı alanındaki bütün ürün projelerimize etkin olarak katılmalarıyla sizin müessesenize kaynakların en kalitelilerden sağlayabiliriz. Danışmanlarımızın değişik iş senaryolarındaki tecrübesi ile meslek yetenekleriyle birlikte değiştirmez bir başarıya bir garanti oluşturmaktadır.

Bu üstün çalışmalar ve memnun müşterilerin arkasında her iki tarafından – müşteri ve tedarikçi – isteyen sonuçlara sağlayabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olan genç ve başarma isteği olan bir ekip bulunmaktadır. Bütün bunlarla birlikte ekibin aynı muhteşem şekilde projelerin biri ya da daha fazlasının yerine gitme ve donatması yeteneği, zamana karşı dayanıklı güvenilir bir iş davranışı oluşturmaktadır.

Ürünler

WORK IN PROGRESS TRACKING SYSTEM (WIP) - İş süreçlerinin yönetim sistemi ile üretim hattındaki doğrudan yapılan çabaların ölçmesinin arasındaki bağlantıyı gerçekleştiren hibrid bir web sistemi oluşturmaktadır. WIP sistemi dörde bölünmüş olmaktadır:

 • Şunları içeren WEB birimi:
  - Planlama;
  - Personel yönetimi;
  - Vardiya ve dinlenme arası yönetimi ve daha çok diğer birimler.
 • Şunları içeren mobil birimi:
  - Hat yönetimi;
  - İşletmeci yönetimi;
  - İşlem yönetimi;
  - Kalite yönetimi ve düzenlemeler ve daha çok diğer birimler
 • Şunları içeren gerçek zamanda yapılan danışma (gözetim):
  - Üretim hatları gözetimi;
  - Ustabaşı gözetimi;
  - İşletmeci etkinliği;
  - Makine etkinliği; ve daha çok diğer danışmalar .
 • Şunları içeren tarihi veriler temeline göre analiz:
  - Bireysel KPI temeline göre tam işletme analizleri;
  - Ayrı ayrı ya da grup olarak kullananların analizi;
  - Makine etkinliği analizi; ve daha çok diğer analizler.

Bu bölüşmesi aracılığıyla WIP sistemi, bütün iş sürecine ilişkili olan bölümlerin tek bir sistem çerçevesinde birleştirilmesi, gözletmesi ve yönetmesine fırsat sunmaktadır.

TAVSIYELER

CALZEDONIA

Calzedonia was founded in 1987 in Verona, with the aim to create a new way of selling hosiery and beachwear for women, men and children, through a franchising sales network. Little more than twenty years later, the Calzedonia network boasts more than 2.000 shops throughout the world: Italy, Austria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Greece, Hungary, Mexico, Poland, Portugal, Russian Federation, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, France, Macedonia, Montenegro, UK, Slovak Republic, Romania, Germany and Belgium.

LOCATIONS

DE Dingden Rheine Greven Bocholt

FR Saarlouis

PL Lubawka

PRODUCT

Home textiles Technical textiles Apparel

USER MES

200

USER ERP

50

MES| MONITORING

Preparation – weaving – finishing – fabric inspection – apparel

ERP

From yarn to product

CALZEDONIA

Calzedonia was founded in 1987 in Verona, with the aim to create a new way of selling hosiery and beachwear for women, men and children, through a franchising sales network. Little more than twenty years later, the Calzedonia network boasts more than 2.000 shops throughout the world: Italy, Austria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Greece, Hungary, Mexico, Poland, Portugal, Russian Federation, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, France, Macedonia, Montenegro, UK, Slovak Republic, Romania, Germany and Belgium.

LOCATIONS

DE Dingden Rheine Greven Bocholt

FR Saarlouis

PL Lubawka

PRODUCT

Home textiles Technical textiles Apparel

USER MES

200

USER ERP

50

MES| MONITORING

Preparation – weaving – finishing – fabric inspection – apparel

ERP

From yarn to product

CALZEDONIA

Calzedonia was founded in 1987 in Verona, with the aim to create a new way of selling hosiery and beachwear for women, men and children, through a franchising sales network. Little more than twenty years later, the Calzedonia network boasts more than 2.000 shops throughout the world: Italy, Austria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Greece, Hungary, Mexico, Poland, Portugal, Russian Federation, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, France, Macedonia, Montenegro, UK, Slovak Republic, Romania, Germany and Belgium.

KONUMLAR

Bulgaristan, Gabrovo Şehri

ÜRÜN

WIP web birimi
WIP mobil birimi
WIP danışmaları (gözetim)
WIP tarihi veriler temeline göre analizler

KULLANANLAR WIP WEB

20

KULLANANLAR WIP MOBILE

700

KULLANANLAR WIP MONITORING

5

KULLANANLAR WIP ANALYZE

5

CALZEDONIA

Calzedonia was founded in 1987 in Verona, with the aim to create a new way of selling hosiery and beachwear for women, men and children, through a franchising sales network. Little more than twenty years later, the Calzedonia network boasts more than 2.000 shops throughout the world: Italy, Austria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Greece, Hungary, Mexico, Poland, Portugal, Russian Federation, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, France, Macedonia, Montenegro, UK, Slovak Republic, Romania, Germany and Belgium.

LOCATIONS

DE Dingden Rheine Greven Bocholt

FR Saarlouis

PL Lubawka

PRODUCT

Home textiles Technical textiles Apparel

USER MES

200

USER ERP

50

MES| MONITORING

Preparation – weaving – finishing – fabric inspection – apparel

ERP

From yarn to product

CALZEDONIA

Calzedonia was founded in 1987 in Verona, with the aim to create a new way of selling hosiery and beachwear for women, men and children, through a franchising sales network. Little more than twenty years later, the Calzedonia network boasts more than 2.000 shops throughout the world: Italy, Austria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Greece, Hungary, Mexico, Poland, Portugal, Russian Federation, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, France, Macedonia, Montenegro, UK, Slovak Republic, Romania, Germany and Belgium.

LOCATIONS

DE Dingden Rheine Greven Bocholt

FR Saarlouis

PL Lubawka

PRODUCT

Home textiles Technical textiles Apparel

USER MES

200

USER ERP

50

MES| MONITORING

Preparation – weaving – finishing – fabric inspection – apparel

ERP

From yarn to product

CALZEDONIA

Calzedonia was founded in 1987 in Verona, with the aim to create a new way of selling hosiery and beachwear for women, men and children, through a franchising sales network. Little more than twenty years later, the Calzedonia network boasts more than 2.000 shops throughout the world: Italy, Austria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Greece, Hungary, Mexico, Poland, Portugal, Russian Federation, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, France, Macedonia, Montenegro, UK, Slovak Republic, Romania, Germany and Belgium.

LOCATIONS

DE Dingden Rheine Greven Bocholt

FR Saarlouis

PL Lubawka

PRODUCT

Home textiles Technical textiles Apparel

USER MES

200

USER ERP

50

MES| MONITORING

Preparation – weaving – finishing – fabric inspection – apparel

ERP

From yarn to product

CALZEDONIA

Calzedonia was founded in 1987 in Verona, with the aim to create a new way of selling hosiery and beachwear for women, men and children, through a franchising sales network. Little more than twenty years later, the Calzedonia network boasts more than 2.000 shops throughout the world: Italy, Austria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Greece, Hungary, Mexico, Poland, Portugal, Russian Federation, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, France, Macedonia, Montenegro, UK, Slovak Republic, Romania, Germany and Belgium.

LOCATIONS

DE Dingden Rheine Greven Bocholt

FR Saarlouis

PL Lubawka

PRODUCT

Home textiles Technical textiles Apparel

USER MES

200

USER ERP

50

MES| MONITORING

Preparation – weaving – finishing – fabric inspection – apparel

ERP

From yarn to product