ХАРАКТЕРИСТИКИ

Една фабрика - Една система

Една от най-силните страни на WIP е възможността на всички отдели и звена да бъдат обединени в единна система. Модуларната архитектура е основа за изключителната й гъвкавост и индивидуално мащабиране. Тя може да бъде еднакво ефективна както за малки екипи, така и за производствени линии достигащи стотици оператори. Освен гъвкавост по отношение на броя потребители в определен отдел, системата позволява максимална гъвкавост и по отношение на функциите в различните отдели - Склад, Моделиерна, Кроялна, Производство, Пакетаж, Гладене, Подизпълнители и т.н.

 • справки
 • управление
 • гъвкавост
 • модули

Информация на момента

WIP позволява на всички роли, които имат ръководна длъжност или такава свързана с пряко наблюдение, да имат достъп до моментният статус, работа и ефективност на всеки един потребител от всеки един отдел свързан със системата. Достъпа може да бъде осъществен както чрез компютър, така и чрез мобилни устройства. Това оказва особено влияние върху правилното планиране, оптимизация и навременната реакция при възникнала ситуация или проблем.
Планирането на експедиция или получаването на информация за точната крайна дата за произвеждане на дадена поръчка никога не е било по-лесно.

 • справки
 • управление
 • гъвкавост
 • модули

Дигитализиране на производството

WIP прави дигитализирането на работни места в шивашката индустрия, да изглежда като детска игра. Интегрирането на всички отдели в една система дава възможност на висшия мениджмънт в предприятието правилно да планира, оптимизира и управлява целия цикъл на производството. Това от една страна е неимоверно конкурентно предимство в един много конкурентен бранш, от друга ясно изразява намеренията и визията на мениджмънта: по-иновативно предприятие - по-добра работна среда - по-щастливи хора - по-добри резултати.

 • справки
 • управление
 • гъвкавост
 • модули

Взаимодействия и Системи

Отворената архитектура на WIP позволява почти безгранични възможности за интеграция и имплементация. Налични са интерфейси за повечето финансово-счетоводни системи за управление на производството и бизнес процесите. Във всяко предприятие съществуват системи или планове да бъдат имплементирани такива и това всяка една от тях да има възможност лесно да бъде интегрирана вече не е екстра, а изискване. В тази връзка WIP е направен така, че разработването на нов или доработката на интерфейс да става с минимални усилия и време.

 • справки
 • управление
 • гъвкавост
 • модули

ЗАЩО WIPTRACKS

Адаптивност

WIP е модулно проектирана, което позволява нейното персонализиране според индивидуалните нужди на всеки бизнес, процеси или структура. Модуларната структура е основа за добавянето на нови функционалности без каквито и да е усилия или сложни доработки.

Интуитивният и лесен за използване интерфейс позволява максимално усвояване на системата с минимални обучения и усилия на потребителите.

Приложима и напълно функционална както и за малки екипи така и за производствени линии, които достигат до стотици оператори, WIP се превръща в безценен помощник и неизменна част от работният процес без да причинява дискомфорт на потребителите. Управлението на системата изисква минимални усилия и в двата случая, благодарение на богата функционалност и подробни настройки.

Сигурност

WIP e изключително надеждна система с най-високият възможен процент на безотказност.

Всички проблеми и предизвикателства свързани с апликацията, които биха могли да възникнат, могат да бъдат анализирани и отстранени без това да има значително отражение върху производственият процес, просто чрез директен контакт с някой от нашите специалисти.

Непрекъснатата разработка на нови версии и подобрения в системата, които са включени в цената й, гарантират нейното безотказно функциониране на най-новите мобилни устройства и операционни системи.Това води до абсолютна сигурност, че правите оправдана и сигурна инвестиция в дългосрочен план. С тези си качества WIP се превръща в ценен актив и допълва визията за иновации във всяко производство.

Мониторинг

Искате да знаете какво се случва на производствената линия точно в този момент? На производственият етаж? До къде е произведена дадена поръчка? Колко артикула са изгладени? Колко са пакетирани? Коя машина не работи? Защо не работи? Кое е най-ефективното звено или най-неефктивното? Кой е най-ефективният оператор или най-неефективният? Колко време даден механик отстранява повреда по машина? Колко е иситинското време за дадена операция? Кой е най-ефикасният подизпълнител? Кой е най-рентабилният доставчик на платове или консумативи?

Отговорите на всички тези въпроси, както и на много други, включително и за отделите, които са свързани с производството, но не са на производственият етаж, получавате във всеки момент, в който искате да знаете и то в реално време.

Достъпност

WIP e базирана изцяло на технологии с отворена код. Това значи, че няма такси за лицензи или нужда от закупуването на скъпи софтуерни или мобилни операционни системи или устройства. Архитектурата на WIP позволява пълната и интеграция с всички бизнес-счетоводни системи за управление на процесите (ERP), различни WEB системи, BI системи или други системи за управление, които вече работят в предприятието.

Интуитивна и лесна за работа, системата позволява безпроблемна приемственост от всички отдели или единични потребители, които я използват.

В същото време предоставя детайлни справки в реално време на всички потребители, които имат ръководна длъжност. Справките са съобразени с нивата на достъп или ролята на съответния потребител.

ЗА НАС

Компанията

Нашите ресурси обединяват над 25 години опит в подпомагане на организациите да оползотворяват технологиите с цел повишаване на производителността и ефективността си. Ние вярваме в резултатите – да работим заедно с Вас за определяне нивото на възвращаемост на инвестициите и общите разходи за притежание.

Като партньор на фирми с богат опит в шивашката промишленост, ние разбираме затрудненията и предизвикателствата, с които клиентите ни се сблъскват. Подхождайки стратегически, ние сме обединили усилията си и следвайки най-добрите практики, им предлагаме най-добрите продукти и услуги в зависимост от тяхната производствена структура и бизнес процеси.

Във всички свои проекти ние си сътрудничим проактивно със своите клиенти. Нашият подход гарантира висока добавена стойност за Вашата организация – ние се стремим към съвършенство и висока удовлетвореност на клиента. Как постигаме това?  Консултантите ни са участвали активно във всички проекти, които са били в различни области от нашето продуктово предлагане, с което гарантираме най-качествените ресурси за Вашата организация. Техният опит в различните бизнес сценарии, заедно с професионалните им умения, са гаранция за неизменният успех.

Зад изключителната работа и доволни клиенти стои млад и амбициозен екип, който е готов да направи всичко по силите си, за да осигури желаните резултати и за двете страни - клиент и доставчик. Тези неща заедно със способността на екипа да изпълнява и доставя еднакво добре както един така и повече проекти е сигурна рецепта за успехи и в бъдеще.

Продукти

WORK IN PROGRESS TRACKING SYSTEM (WIP) е хибридна уеб система, която осъществява връзката между системата за управление на бизнес процесите и измерването на прекият труд на линията за производство. WIP е разделена на четири части:

 • УЕБ част, която включва:
  - Планиране;
  - Управление на служители;
  - Управление на смени и почивки;
  и много други.
 • Мобилна част, която включва:
  - Управление на линии;
  - Управление на оператори;
  - Управление на операции;
  - Управление на качество и поправки;
  и много други.
 • Справки в реално време (мониторинг), които включват:
  - Наблюдение на производствени линии;
  - Наблюдение на бригадири;
  - Ефективност на оператори;
  - Ефективност на машини;
  и много други.
 • Анализ на базата на исторически данни, който включва:
  - Пълни анализи на производството на базата на индивидуални KPI;
  - Анализ на групи или отделни потребители;
  - Анализ на ефективност на машини;
  и много други.

Посредством това си разделение WIP позволява на всички звена, които са свързани с процеса на производство да бъдат обединени, наблюдавани и управлявани в единна система.

ПРЕПОРЪКИ

CALZEDONIA

Calzedonia was founded in 1987 in Verona, with the aim to create a new way of selling hosiery and beachwear for women, men and children, through a franchising sales network. Little more than twenty years later, the Calzedonia network boasts more than 2.000 shops throughout the world: Italy, Austria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Greece, Hungary, Mexico, Poland, Portugal, Russian Federation, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, France, Macedonia, Montenegro, UK, Slovak Republic, Romania, Germany and Belgium.

LOCATIONS

DE Dingden Rheine Greven Bocholt

FR Saarlouis

PL Lubawka

PRODUCT

Home textiles Technical textiles Apparel

USER MES

200

USER ERP

50

MES| MONITORING

Preparation – weaving – finishing – fabric inspection – apparel

ERP

From yarn to product

CALZEDONIA

Calzedonia was founded in 1987 in Verona, with the aim to create a new way of selling hosiery and beachwear for women, men and children, through a franchising sales network. Little more than twenty years later, the Calzedonia network boasts more than 2.000 shops throughout the world: Italy, Austria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Greece, Hungary, Mexico, Poland, Portugal, Russian Federation, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, France, Macedonia, Montenegro, UK, Slovak Republic, Romania, Germany and Belgium.

LOCATIONS

DE Dingden Rheine Greven Bocholt

FR Saarlouis

PL Lubawka

PRODUCT

Home textiles Technical textiles Apparel

USER MES

200

USER ERP

50

MES| MONITORING

Preparation – weaving – finishing – fabric inspection – apparel

ERP

From yarn to product

CALZEDONIA

Calzedonia was founded in 1987 in Verona, with the aim to create a new way of selling hosiery and beachwear for women, men and children, through a franchising sales network. Little more than twenty years later, the Calzedonia network boasts more than 2.000 shops throughout the world: Italy, Austria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Greece, Hungary, Mexico, Poland, Portugal, Russian Federation, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, France, Macedonia, Montenegro, UK, Slovak Republic, Romania, Germany and Belgium.

ЛОКАЦИИ

България, гр. Габрово

ПРОДУКТ

WIP web част
WIP мобилна част
WIP справки (мониторинг)
WIP анализи на базата на исторически данни

ПОТРЕБИТЕЛИ WIP WEB

20

ПОТРЕБИТЕЛИ WIP MOBILE

700

ПОТРЕБИТЕЛИ WIP MONITORING

5

ПОТРЕБИТЕЛИ WIP ANALYZE

5

CALZEDONIA

Calzedonia was founded in 1987 in Verona, with the aim to create a new way of selling hosiery and beachwear for women, men and children, through a franchising sales network. Little more than twenty years later, the Calzedonia network boasts more than 2.000 shops throughout the world: Italy, Austria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Greece, Hungary, Mexico, Poland, Portugal, Russian Federation, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, France, Macedonia, Montenegro, UK, Slovak Republic, Romania, Germany and Belgium.

LOCATIONS

DE Dingden Rheine Greven Bocholt

FR Saarlouis

PL Lubawka

PRODUCT

Home textiles Technical textiles Apparel

USER MES

200

USER ERP

50

MES| MONITORING

Preparation – weaving – finishing – fabric inspection – apparel

ERP

From yarn to product

CALZEDONIA

Calzedonia was founded in 1987 in Verona, with the aim to create a new way of selling hosiery and beachwear for women, men and children, through a franchising sales network. Little more than twenty years later, the Calzedonia network boasts more than 2.000 shops throughout the world: Italy, Austria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Greece, Hungary, Mexico, Poland, Portugal, Russian Federation, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, France, Macedonia, Montenegro, UK, Slovak Republic, Romania, Germany and Belgium.

LOCATIONS

DE Dingden Rheine Greven Bocholt

FR Saarlouis

PL Lubawka

PRODUCT

Home textiles Technical textiles Apparel

USER MES

200

USER ERP

50

MES| MONITORING

Preparation – weaving – finishing – fabric inspection – apparel

ERP

From yarn to product

CALZEDONIA

Calzedonia was founded in 1987 in Verona, with the aim to create a new way of selling hosiery and beachwear for women, men and children, through a franchising sales network. Little more than twenty years later, the Calzedonia network boasts more than 2.000 shops throughout the world: Italy, Austria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Greece, Hungary, Mexico, Poland, Portugal, Russian Federation, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, France, Macedonia, Montenegro, UK, Slovak Republic, Romania, Germany and Belgium.

LOCATIONS

DE Dingden Rheine Greven Bocholt

FR Saarlouis

PL Lubawka

PRODUCT

Home textiles Technical textiles Apparel

USER MES

200

USER ERP

50

MES| MONITORING

Preparation – weaving – finishing – fabric inspection – apparel

ERP

From yarn to product

CALZEDONIA

Calzedonia was founded in 1987 in Verona, with the aim to create a new way of selling hosiery and beachwear for women, men and children, through a franchising sales network. Little more than twenty years later, the Calzedonia network boasts more than 2.000 shops throughout the world: Italy, Austria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Greece, Hungary, Mexico, Poland, Portugal, Russian Federation, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, France, Macedonia, Montenegro, UK, Slovak Republic, Romania, Germany and Belgium.

LOCATIONS

DE Dingden Rheine Greven Bocholt

FR Saarlouis

PL Lubawka

PRODUCT

Home textiles Technical textiles Apparel

USER MES

200

USER ERP

50

MES| MONITORING

Preparation – weaving – finishing – fabric inspection – apparel

ERP

From yarn to product